Przejdź do treści
Oferta Biznesowa IMGW

Administracja

Identyfikacja okien pogodowych minimalizująca straty oraz zapewniająca bezpieczeństwo pracowników podczas codziennych operacji morskich.

Optymalne podejmowanie decyzji w administrowaniu poszczególnymi sektorami gospodarki, w oparciu o dedykowane produkty.

Warunki hydrologiczno-meteorologiczne, stan środowiska oraz oddziaływanie obiektów i inwestycji na środowisko mają strategiczny wpływ na poszczególne sektory gospodarki.

Nasze produkty pomogą dostosować zapotrzebowanie na energię, zarządzać zasobami wodnymi, ocenić stopień oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko oraz pomogą rozstrzygnąć sporne kwestie z tytułu odszkodowań.

Produkty
• Przesyłanie bieżących danych pogodowych.
• Opracowywanie dedykowanych prognoz tekstowych przez synoptyka maks. do 7 dni.
• Przekazywanie modelowych krótko i długoterminowych prognoz z generacją tekstu na wybrany obszar.
• Prognozy sezonowe na okres 3-4 miesięcy (opady i temp. w odniesieniu do norm z wielolecia).
• Opracowywanie map zagrożenia powodziowego.
• Kontrola budowli piętrzących.
• Wyznaczanie terenów zagrożonych szybkimi powodziami.
• Oceny stanu środowiska morskiego zgodne z aktualnym prawodawstwem.
• Modelowanie hydrodynamiczne, opad-odpływ.

Historia
• Ekspertyzy hydrologiczne, meteorologiczne, oceanograficzne i opracowania poszczególnych elementów klimatologicznych na podstawie gromadzonych danych archiwalnych.
• Raporty o jakości i stanie środowiska lądowego i morskiego.
• Ekspertyzy obciążenia gruntu śniegiem.
• Zestawienia archiwalnych danych obserwacyjno-pomiarowych.

Alerty
Dostęp do aktualnych informacji dotyczących zmian warunków hydrologiczno-meteorologicznych, w tym bieżące przesyłanie alertów.

W celu nawiązania współpracy skontaktuj się z biurem handlowym IMGW-PIB

Napisz do nas

T. +48 22 569 42 71, T. +48 22 569 42 74