Przejdź do treści
Instytut

IMGW-PIB

Od 1919 roku prognozujemy pogodę, prowadzimy analizy i prace badawcze. Pogoda i klimat to jeden z najważniejszych tematów we współczesnym świecie. Jesteśmy Instytutem skupiającym wysokiej klasy profesjonalistów oraz posiadamy niezbędną infrastrukturę.

Naszą misją jest informowanie społeczeństwa i organizacji o warunkach atmosferycznych - meteorologicznych i hydrologicznych, zmianach klimatu oraz wszystkich czynnikach wpływających na aktualną pogodę w Polsce.

Głównym zadaniem IMGW-PIB jest zapewnienie meteorologicznej osłony Polski. W tym celu powstał Monitor IMGW – serwis dla wszystkich krajowych służb operacyjnych oraz organów administracji. W ramach działań ustawowych wykonujemy, opracowujemy i przekazujemy prognozy meteorologiczne, ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze oraz dedykowane komunikaty i biuletyny.

Dzisiejsze uwarunkowania klimatu mają ogromny wpływ na życie, ekonomię, gospodarkę i nas – mieszkańców Ziemi. W Polsce spotykamy się z wieloma anomaliami i niespotykanymi wcześniej zjawiskami, na które musimy być przygotowani w nadchodzących latach. Eksperci i specjaliści IMGW-PIB nieustannie analizują dane, wprowadzają zmiany w modelach prognoz oraz poszukują nowych dróg do przewidywania tego, w jakich warunkach atmosferycznych będzie Polska, Europa i świat.

Jesteśmy członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Reprezentujemy Polskę na forum WMO (Światowa Organizacja Meteorologiczna) czy Eumetsat (Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych). Uczestniczymy w pracach badawczych od Arktyki po Afrykę. Nasza sieć pomiarowo-obserwacyjna i badawcza obejmuje całą Polskę. Instytut przygotowuje się do wielu wyzwań. Nowa infrastruktura, nowoczesne platformy komunikacji oraz paleta usług i modele prognozowania dopasowane będą do oczekiwań partnerów, instytucji, klientów i społeczeństwa.


IMGW-PIB w liczbach

  • 1400 pracowników
  • 2000 naziemnych punktów pomiarowych
  • 970 posterunków opadowych
  • 800 posterunków wodowskazowych
  • 61 stacji hydrologiczno-meteorologicznych
  • 3 stacje aerologiczne
  • 8 radarów meteorologicznych
  • 9 stacji detekcyjnych (lokalizujących wyładowania atmosferyczne)
  • 1 morski statek badawczy r/v Baltica


Nasza misja

Prowadzimy prace naukowo-badawcze oraz służb państwowych w dziedzinach: meteorologii, hydrologii, oceanologii, gospodarki i inżynierii wodnej, jakości zasobów wodnych.

Prowadzimy systematyczne pomiary i obserwacje hydrologiczne oraz meteorologiczne przy pomocy podstawowych sieci stacji i posterunków oraz sieci pomiarowych specjalnych.

Zbieramy, przechowujemy, przetwarzamy i udostępniamy krajowe oraz zagraniczne materiały pomiarowe i obserwacyjne.

Opracowujemy i rozpowszechniamy prognozy i ostrzeżenia dla osłony ludności oraz gospodarki narodowej i obronności państwa.

Prognozujemy jakość zasobów wodnych i zanieczyszczenia atmosfery.

Opracowujemy ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących dla potrzeb ochrony ludności i mienia przed klęskami żywiołowymi i katastrofami budowlanymi.

Zbieramy i przetwarzamy informacje dla władz publicznych oraz właścicieli wód.

Prowadzimy działalność wydawniczą.

Uczestniczymy w działalności Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i innych agend ONZ.

Prowadzimy współpracę z innymi organizacjami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

Organizujemy sympozja i konferencje naukowe.


100-lat historii IMGW-PIB

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obchodzi w 2019 roku 100-lecie istnienia. To bardzo ważne urodziny, które obchodzimy z radością, szacunkiem i dumą. Radością, bo znajdywanie odpowiedzi na to, jaka będzie pogoda, daje mnóstwo satysfakcji. Szacunkiem, bo wymaga od nas profesjonalizmu i ciągłego doskonalenia wiedzy. Dumy w chwilach, kiedy spotykamy się z wyrazami uznania za trafne analizy i przewidywania. W imieniu wszystkich, którzy tworzą Instytut, chciałbym podziękować za minione 100 lat.

Mamy pragnienie być cenionym ośrodkiem naukowym. Chcemy, aby nasze opracowania naukowe w znacznie większym stopniu były zauważane w branży na całym świecie. Chcemy edukować, wskazywać trendy, fakty, a ostatecznie dawać propozycje rozwiązań różnych problemów gospodarczych i społecznych w związku ze zmianami klimatu. To nasz plan na kolejne lata.

Często powtarzamy sobie: znamy pogodę. I faktycznie, staramy się ją poznawać i w pewien sposób ujarzmiać w danych, a w konsekwencji w odpowiedniej prognozie. Dlatego pytając jaka będzie pogoda, pamiętajcie Państwo, że wszystkie dane płyną z jednego źródła – IMGW-PIB.

dr Przemysław Ligenza
Dyrektor IMGW-PIB