Przejdź do treści
Badania i Nauka

Projekty naukowe i badawcze IMGW–PIB

Numer projektu: 2015/19/B/ST10/02158
Tytuł projektu: Analiza możliwości estymacji rodzaju opadu na podstawie danych radarowych, satelitarnych i z modelu numerycznego (Investigation of possibility of precipitation type estimation based on data from weather radars, meteorological satellites, and numerical weather prediction model)
Prowadzący: dr hab. Andrzej Aleksander Wyszogrodzki
Termin zakończenia: 02/11/2019
Instytucja finansująca: NCN – Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 10
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych


Numer projektu: 2017/27/B/ST8/00555
Tytuł projektu: Analiza przepływów turbulentnych z fazą dyspersyjną – wpływ dwustronnego sprzężenia pędu oraz grawitacji na statystyki ruchu cząstek
Prowadzący: dr hab. Bogdan Józef Rosa
Termin zakończenia: 18/07/2021
Instytucja finansująca: NCN – Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 14
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy


Numer projektu: 2017/27/N/ST10/02230
Tytuł projektu: Dystrybucja 90Sr i 137Cs w organizmach fauny i flory obszarów polarnych w aspekcie topniejących lodowców jako wtórnego źródła izotopów pochodzenia antropogenicznego (90Sr and 137Cs distribution in fauna and flora organisms of polar areas in the aspect of meting glacier as a derivate source of isotopes of anthropogenic origin)
Prowadzący: Michał Saniewski
Termin zakończenia: 31/07/2020
Instytucja finansująca: NCN – Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy


Numer projektu: 2018/30/Q/ST8/00341
Tytuł projektu: Modelowanie numeryczne dyspersyjnych przepływów turbulentnych z uwzględnieniem oddziaływań w skali cząstek.
Prowadzący: dr hab. Bogdan Józef Rosa
Instytucja finansująca: NCN – Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy


Numer projektu: PLSN.04.01.00–02–00069/17
Tytuł projektu: NEYMO–NW – akronim; Nysa Łużycka/Lausitzer Neiße – Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód; ang. Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka (Climate and hydrological modelling, analysis and projection of water resources in low water conditions) (NEYMO–NW – Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka – Klimamodellierung und hydrologische Modellierung, Analyse und Prognose der Wasserressourcen beim Niedrigwasser)
Prowadzący: dr Mariusz Adynkiewicz–Piragas
Termin zakończenia: 30/06/2020
Instytucja finansująca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Inne projekty badawcze i badawczo–rozwojowe realizowane w kraju, w konsorcjach lub na zlecenie krajowych bądź międzynarodowych podmiotów gospodarczych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych)
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)


Numer projektu: 1/2017/DZM
Tytuł projektu: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, akronim: 44MPA
Prowadzący: Barbara Rajkowska
Termin zakończenia: 12/01/2019
Instytucja finansująca: Projekt w ramach programu Unii Europejskiej, inny program (POIiŚ)
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, ARCADIS Sp. z o.o., Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (umowa komercyjna)


Numer projektu: First TEAM/2016–1/6
Tytuł projektu: Numeryczne prognozy pogody dla zrównoważonej Europy (Numerical weather prediction for sustainable Europe)
Prowadzący: dr Zbigniew Piotrowski
Termin zakończenia: 30/09/2019
Instytucja finansująca: FnRNP
Rodzaj projektu: Projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego, inny program (First TEAM 2016–1/6)
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy


Numer projektu: CE968
Tytuł projektu: RAINMAN "Zintegrowane zarządzanie ryzykiem intensywnych opadów deszczu" ang. "Integrated Heavy Rain Risk Management"
Prowadzący: dr hab. Uwe Muller
Termin zakończenia: 30/06/2020
Instytucja finansująca: City of Vienna Municipal Department 27 European Affairs, środki finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Projekt w ramach programu Unii Europejskiej, Inny program (Interreg CENTRAL EUROPE – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Hrvatske Vode (HRVode); Croatian Waters, Jihočeský kraj (SoBoh); Region of South Bohemia, Közép–Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság (MTDWD); Middle Tisza District Water Directorate, Leibniz–Institut für ökologische Raumentwicklung (IOER) (Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development), Sächsisches Staatsministerium des Innern (SMI), Umweltbundesamt GmbH, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i., VÚV TGM, v.v.i., Pracoviště Praha


Numer projektu: POPC.02.03.01–00–0024/27
Tytuł projektu: SAT4Envi "System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku"
Prowadzący: Joanna Harasiewicz
Termin zakończenia: 30/11/2020
Instytucja finansująca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, AKADEMICKIE CENTRUM KOMPUTEROWE CYFRONET AGH, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Polska Agencja Kosmiczna.


Numer projektu: 730960
Tytuł projektu: SeaDataCloud – dalszy rozwój europejskiej infrastruktury do zarządzania morskimi i oceanicznymi danymi (SeaDataCloud – Further developing the pan–European infrastructure for marine and ocean data management)
Prowadzący: dr Michèle Fichaut
Termin zakończenia: 31/10/2020
Instytucja finansująca: środki Komisji Europejskiej – projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej, projekty realizowane w ramach Horyzont 2020 (ERC, działanie Research & Innovation Action, Innovation Action, działania Marie Skłodowskiej–Curie)
Instytucja/Jednostka realizująca: INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER), Aarhus Universitet, Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie (ENEA), Alfred Wegener Institute Helmhotz Centre for Polar and Marine Research (AWI), ALL–RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF HYDROMETEOROLOGICAL INFORMATION–WORLD DATA CENTRE (RIHMI–WDC), HAVFORSKNINGSINSTITUTTET (IMR), Hellenic Centre for Marine Research, Hellenic National Oceanographic Data Centre (HCMR/HNODC), Instituto Espanol De Oceanografia (IEO), Instituto Hidrografico (IHPT), INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, International Council For The Exploration Of The Sea (ICES), Istituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Istituto Nazionale Di Oceanografia E Di Geofisica Sperimentale (OGS), JRC –JOINT RESEARCH CENTRE– EUROPEAN COMMISSION, Mariene Informatie Service Maris Bv (Maris), Natural Environment Research Council, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Middle East Technical University), Stichting Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ), SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT (SMHI), Universite de Liege, VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE VZW (VLIZ)


Numer projektu: PLSN.04.01.00–02–00078/17
Tytuł projektu: TRANSGEA – Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu (TRANSGEA – Cross–border cooperation in the field of local adaptation activities to climate change)
Prowadzący: dr Mariusz Adynkiewicz–Piragas
Termin zakończenia: 2020–06–30
Instytucja finansująca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – inne projekty badawcze i badawczo–rozwojowe realizowane w kraju, w konsorcjach lub na zlecenie krajowych bądź międzynarodowych podmiotów gospodarczych, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych)
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja, Fundacja Natura Polska, GÜSA e.V, Verein für grenzüberschreitende Vernetzung sozialer Arbeit, SAPOS gemeinnützige GmbH


Numer projektu: CE 1101
Tytuł projektu: Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w regionie TRITIA (Akronim: AIR TRITIA)
Prowadzący: dr Petr Jancik
Termin zakończenia: 31/05/2020
Instytucja finansująca: środki Komisji Europejskiej, budżet – MniSW, Projekt w ramach programu Unii Europejskiej, inny program (INTERREG Central Europe)
Instytucja/Jednostka realizująca: VŠB – Technical University of Ostrava, ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. with its office at, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością with its office at, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Mesto Žilina, Miasto Opole, Miasto Rybnik, Statutární město Opava, Statutární město Ostrava with its office at, Žilinská univerzita v Žiline.


Numer projektu: COST Action CA17109
Tytuł projektu: Understanding and modelling compound climate and weather events (DAMOCLES)
Prowadzący: prof. dr hab. Kazimierz Banasik
Termin zakończenia: 13/09/2022
Instytucja finansująca: środki UE, projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego, Projekty European Cooperation in Science and Technology.
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska


Numer projektu: W84/INTERREG V–A/2018
Tytuł projektu: Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludności w obszarze polsko–czeskiego pogranicza
Instytucja finansująca: budżet MNiSW
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy


Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000118
Tytuł projektu: Wspólne czesko–polskie pomiary transportu transgranicznych zanieczyszczeń powietrza – AIR BORDER (Joint Czech–Polish transboundary air pollution measurements)
Prowadzący: dr Petr Jancik
Termin zakończenia: 29/02/2020
Instytucja finansująca: środki Komisji Europejskiej – projekt w ramach programu Unii Europejskiej, inny program (Interreg V–A Republika Czeska–Polska)
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy


Numer projektu: RPMP.02.01.02–12–0966/17
Tytuł projektu: Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku HISTKLIM (Digitization of meteorological measurements ond observations conducted In Malopolska region from the 19th to the 20th century)
Prowadzący: dr hab. Agnieszka Wypych
Termin zakończenia: 30/04/2021
Instytucja finansująca: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Rodzaj projektu: Projekt w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020/oś priorytetowa 2/2.1/2.1.2
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy